0850

840 99 90

Olcay

2 Aylık süreçte yapmış olduğu 20 ders sonucu, Olcay Hanımın önce ve sonra fotoğrafları.